AKTUELLT

Musikvideo
Linda Hedlund

Beautiful Day

Närvaron Nästan sjuttontusen dagar har passerat av mitt liv. När jag ser tillbaka så tycker jag att livet gått oerhört fort. Och då jag ser på mina barn blir känslan ännu mer påtaglig. De kom ju till livet alldeles nyss. Livet är i ständig rörelse: Det sker förändringar och jag

Läs mer »